RELIQUAT

Dates historiques de l’église kimbanguiste
► 12.09.1887: Mbotama ya Papa Simon Kimbangu na Nkamba Congo Central
► 12.02.1914: Mbotama ya Papa Kisolokele Lukelo na Nkamba Congo Central
► 25.05.1916: Mbotama ya Papa Dialungana Kiangani na Nkamba Congo Central
► 22.03.1918: Mbotama ya Papa Diangienda Kuntima na Nkamba Congo Central
► 06.04.1921: Papa Simon Kimbangu abandi mosala na ye ô mboka Nkamba
► 12.09.1921: Papa Simon Kimbangu akangami na tina ya Liloba ya Nzambe
►12.10.1951: Bokabuani ya Nzoto na Molimo ya Papa Simon Kimbangu na Lubumbashi(Katanga)
► 27.04.1959: Bokabuani ya Nzoto pe Molimo ya Maman Muilu na Nkamba Congo Central
► 24.12.1959: bonsomi ya lingomba Eglise kimbanguiste
► 01 janvier  : mokolo mua kosepela mbula ya sika
► 04 janvier  : ebandeli ya kelasi ya yambo ya lingomba kimbanguiste