NOEL

          Noël, Noël, Noël

Dialungana Kiangani25 mai 2016

Mbotama ya Mokonzi Klisto.

Papa Dialungana Kiangani akokisi mibu Kama(100ans).

"Soki batuni bino Klisto oyo mokili eko zelaka, boloba ezali Ngai, nasilaki kozonga. Bopanza yango na mokili mobimba."

Maloba maye mabimaki epai na ye moko Papa Dialungana mokolo mua le 10 avril 2000 na mboka Nkamba.

Biso na paroisse ya Stuttgart tozuaki ngolu ya koyamba moko ya baye bayokaki maloba ena epai na Nzambe na biso.

 

Na Nkamba-Yeluselemi esika efandi Tata Mokonzi ya Bule Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe kati na bato, milulu minene misalemaki pona kosepela mibu kama(100 ans) ya Papa Dialungana Kiangani Mokonzi Klisto.

Tolanda biso banso lolaka ya RATELKI.