Malako ya semaine

Culte ya mokolo mua dimanche 12.08.2018.

MOTEYI: Diacre Paul Luyengo Ndombaxi

Psaumes 12:1-8

Deutéronome 5:1-21

Esdras 9:1-13

Na kombo ya Tata Muana pe Molimo Mosanto,

na mateya na ye, papa diacre Luyengo alobeli na tina na mibeko Nzambe apesaka 

na bana ya Isaele. Ndenge moko biso lelo tozali kozua mibeko ya Lukutakanu ya

avril 2018. Esengeli na biso kotosa pe kosalela yango lolenge Esdras alandi mibeko

ya Nzambe pe abuakaki ata moko te.

Na kombo ya Tata, Muana pe Tata Molimo Mosanto.

Amen