MAYE TO KOYEBAKA TE

Baye mingi bazali ba kimbanguistes te, ba koyebaka te ete na 1920, Papa Simon Kimbangu afandaki 

na mboka Kinshasa e bengamaka Léopoldville, na bala bala Kitega, na commune ya Kinshasa. Baye  bazalaki 

na ye elongo na tango wana basili kotika biso na mibu mileki, lokola papa Samuel Diakanua. 

Département ya évangélisation ya paroisse Stuttgart ebongisi témoignage monene na tina ya likambo ya 

Papa Simon Kimbangu.