Matthieu na Lévi

Print


  Matthieu na Lévi bazali bato babale to ezali kaka lisolo moko?

Totangaka na mokanda ya Tata Nzambe ete Matthieu azalaki moyuda, muana ya Alafai na libota ya Levi, na mboka Capernaum. Azalaki liboso mokongoli ya mpaku. Abengamaki epai ya Nkolo Yesu po azala moyekoli na ye. Toyebi biso banso ete Matai akomaki sango malamu ya Matai; akomaki yango na bandeko na ye Bayuda po bandima ete Yesu azali Masiya, Mwana na Nzambe. Kasi mingi komitunaka pona nini na Mikanda ya sango malamu ya Marko pe Luka bango bakomaki ete Yezu amoni mofutisi-mpaku moko, kombo na ye Levi, afandi na Bureau na ye. Yesu alobi na ye: “Landa ngai“. Levi atelemi, atiki biloko nionso pe alandi ye. Tanga na mokanda ya Marko 2:13-17 pe Luka 5:27-28.
Motuna: Matthieu na Levi bazali bato babale to ezali lisolo moko? Eyano: Luka alakisi biso ete tango Nkolo yesu abengaki Levi, yango ezalaki penza kombo na ye kasi tango abonguami pe akomaki moyekoli ya Nkolo yesu, bakomaki kobenga ye na kombo ya Matthieu. Yango wana, tozali na ndakisa ya Pape Ratzinger, oyo abengamaki na kombo ya Benoît XVI ndenge ekozalaka tradition na biso ba chrétiens kozala na nom pe na prénom. Conclusion: Levi ezali solo kombo ya Matthieu, bazali bato babale te.   Révérend Rafael Bantomessa Pasteur Chargé de l'évangélisation Paroisse Stuttgart